Satış ve Danışma Hattı: 0533 266 15 12 AlmancaİngilizceTürkçe

Yeraltı suyu Arama Çalışmaları

Yeraltısuyu Etüt çalışmaları-Jeolojik ve Jeofizik araştırmalar Yerbilimciler tarafından (Jeoloji Mühendisleri-Jeofizik Mühendisleri) tarafından yapılır.

Jeolojik Araştırma-Jeofizik Etüt-Hidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmeli ve etüt sonucunda yapılacak kuyu tasarımına göre sondaj yapılmalıdır. Yer altı çok değişken bir yapıya sahip olabilir.

Su kuyusu açılması bir Kuyu Projesine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.