Satış ve Danışma Hattı: 0533 266 15 12 AlmancaİngilizceTürkçe

Su Kuyusu Ruhsatı

67 sayılı Yeraltısuları Kanunu:

23.12.1960 yılında Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 167 sayılı Yeraltısuları Kanunu’nda;işletme alanları içinde ve dışında yeraltısuyu aranması, kuyu açılması ve kullanılması için gerekli belgelerin alınması,Devlet Su İşleri’nin yetkileri ve ceza hükümleri bulunur.1961 yılında çıkarılan Yeraltı suları Tüzüğü ve 1972’de çıkarılan Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği ile Yeraltısuları Kanunu’nun uygulanması açıklık kazanmıştır.

167 sayılı yeraltısuları hakkında konu gereği ; DSİ 14.böge müdürlüğü’nden alınmış olan yeraltısuyu kullanma belgeli kuyularla ilgili olarak;

13.02.2011 tarihinde yürülüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 127. Maddesi ile167 sayılı kanun,un 10. Maddesine ek yapılarak daha önce yeraltısuyu kullanma belgesi alınmış kuyulara 2 yıl içerisinde ölçüm sistemi kurma yükümlülüğü getirilmiş, aksi halde yeraltısuyu kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyularının kapatılacağı, hükümaltına alınmıştır.